facebook

ŽŪKB „Pieno gėlė“ susirinkimas

Balandžio 29 d. įvyko Žemės ūkio kooperatinės bendrovės (ŽŪKB) „Pieno gėlė“ ataskaitinis susirinkimas. Rietavo kultūros namuose rinkosi ūkininkai iš įvairių Žemaitijos kampelių : Plungės , Skuodo,  Šilalės rajonų ir Rietavo savivaldybės. „Šiais metais kooperatyvas mini 15 metų gyvavimo sukaktį. Šiandien kooperatyvas turi per 700 narių “ – susirinkimą pradėjo kooperatyvo direktorius Jonas Kuzminskas. Kooperatyvo ataskaitą už 2015 metus pristatė ŽŪKB valdybos pirmininkas Andriejus Stančikas. „Per 2015 metus kooperatyvas patyrė 20 537 eurų nuostolį. Žemos pieno supirkimo kainos, neefektyvi prekyba gyvuliais, pirkėjų skolos ir įtakojo tokius nuostolius“ – kalbėjo A. Stančikas. Skaityti daugiau..

Išrinkta Rokiškio rajono ūkininkų sąjungos vadovė

Rokiškio rajono ūkininkų sąjungos ilgametis vadovas Vytautas Šlikas, atsidavusiai dirbęs rajono žemdirbiams ir kaimo gyventojams, rūpinęsis Jaunųjų ūkininkų ratelių ir kaimo jaunimo veikla, dažnai negailėjęs kandžių žodžių politikams ir valdžios atstovams, atsistatydino. Kovo 28 d. įvyko visuotinis Rokiškio rajono ūkininkų sąjungos narių susirinkimas, kurio metu buvo išrinktas rajono ūkininkų sąjungai vadovausiantis pirmininkas. Balsų dauguma pirmininke tapo mišraus ekologinio ūkio savininkė Dalia Lūžienė Malijonienė.slikasRokiskioUS

Žemės ūkio rūmų Savivaldos organizatorės Rokiškio rajone Linos Meilutės-Datkūnienės informacija

Biržų rajono žemdirbiai paminėjo Žemės ūkio rūmų jubiliejų

Balandžio 22 dieną į Biržų pilies arsenalo salėje vykstantį Žemdirbių asociacijos rinkiminį susirinkimą ir Žemės ūkio rūmų 90 metų jubiliejau paminėjimą rinkosi rajono ūkininkai. Į susirinkimą atvyko Žemės ūkio rūmų vicepirmininkas ir l.e.p. direktorius Sigitas Dimaitis, rajono meras Valdemaras Valkiūnas, Seimo narys Aleksandras Zeltinis, rajono mero pavaduotoja Irutė Varzienė, kiti rajono vadovai, specialistai, pieno supirkimo kooperatyvų atstovai.Susirinkimą pradėjo Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Biržų rajono tarnybos biuro vadovė Jūratė Ratnikienė. Jos pasiūlymu susirinkimas tylos minute pagerbė mirusios Tarybos narės Nijolės Šatienės atminimą.

Jūratė Ratnikienė supažindinusi susirinkusius su darbotvarke žodį perdavė Žemdirbių asociacijos pirmininkui Kęstučiui Armonui, kuris nužvelgė asociacijos veiklą už praėjusius du metus.

Kestučio Armono kalbą papildė Zenonas Prašmantas – Žemės ūkio rūmų Savivaldos organizatorius Biržų rajone, Lietuvos miško savininkų asociacijos Biržų skyriaus pirmininkas.

Biržų Žemdirbių asociacija įkurta 1998 metais. Jos pirmieji vadovai buvo Kazys Visockas, Vytautas Zurba, o nuo 2014 metų – Kęstutis Armonas. Šiuo metu asociacija turi per 100 narių. Asociacijos tarybą sudaro 23 nariai. 2015 m. įvyko 4 tarybos posėdžiai. Biržų žemdirbių asociacija organizuoja įvairius renginius ir glaudžiai bendradarbiauja su Biržų kredito unija, kooperatyvu ,,Pieno puta“, ,,Tatulos programa“. Žemdirbių asociacija, vienijanti įvairių žemės ūkio gamybos sričių, kaimo bendruomenių, seniūnijų miškų savininkų atstovus, aktyviai skatina kooperatinį judėjimą. Įsteigti kooperatyvai ,,Ūkininkų gausa“ ir ,,Biržų žemdirbys“. Skaityti daugiau..