facebook

MOKYMAI

Eil. Nr.
Mokymo programos pavadinimas
Valstybinis mokymo programos kodas, ak. val. skaičius
Kaina €
Pasirinkite
1 Kompleksinės paramos reikalavimai (Valdymo reikalavimai) 296162023, 10 ak. val. 60 Registruotis
2 Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas 296185007, 18 ak. val. 100 Registruotis
3 Aplinkosauga ir tręšimo planavimas 296185010, 10 ak. val. 60 Registruotis
4 Ekonominės (ūkinės) veiklos planavimas ir finansavimo galimybės 396131406,24 ak. val. 150 Registruotis
5 Ekologinio ūkininkavimo pagrindai 396185007, 24 ak. val. 150 Registruotis
6 Naujausios technologijos ekologinės gamybos ūkiuose 296185008, 16 ak. val. 100 Registruotis
7 Augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų mokymo programa 296162003, 16 ak. val. 100 Registruotis
8 Augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų mokymo programa 296162067, 8 ak. val. 50 Registruotis
9 Ūkininko ūkio veiklos buhalterinė apskaita dvejybine sistema ir mokesčiai (pradedantiesiems) 496134405, 40 ak. val. 190 Registruotis
10 Ūkininkavimo pradmenų mokymo programa. Vykdomas savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimas 261062110 150 Registruotis
11 Seminaras „Kuriu verslą kaime“ 5 ak. val. 50 Registruotis
12 Atliekų tvarkymas ūkininko ūkyje 296185014, 7 ak. val. 50 Registruotis
13 Vermikompostavimo (sliekų auginimo) technologijų pagrindai 296162058, 10 ak. val. 60 Registruotis
14 Paramos paraiškų pildymas ir sutarčių administravimas 396131410, 8 ak. val. 50 Registruotis

 

Facebook komentarai

komentarų(ai)